Thành lập phường Nam Cường và phường Hợp Minh thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 

Theo Nghị quyết, sau khi thành lập phường Nam Cường và phường Hợp Minh,
thành phố Yên Bái có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 8 xã.
(Ảnh: Hoàng Mẫn) Địa giới hành chính của phường Nam Cường cụ thể như sau: Đông giáp phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Tây giáp xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Nam giáp phường Nguyễn Thái Học và phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái; Bắc giáp xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái và xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.Địa giới hành chính của phường Hợp Minh gồm: Đông giáp xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái và xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên; Tây giáp xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái; Nam giáp xã Việt Cường và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; Bắc giáp phường Nguyễn Phúc và phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.
Cũng theo Nghị quyết, sau khi thành lập phường Nam Cường và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có 10.674,19 ha diện tích tự nhiên và 95.361 nhân khẩu, 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường (Yên Thịnh, Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Đồng Tâm, Nguyễn Phúc, Hồng Hà, Nam Cường, Hợp Minh) và 8 xã (Minh Bảo, Tuy Lộc, Tân Thịnh, Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Âu Lâu, Giới Phiên).Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.


Các từ khóa theo tin:


Trường Quân

|