Phát động cuộc thi viết “ Vì an toàn giao thông đất Tổ

- Ngày 20-5, báo Phú Thọ và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức phát động cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông đất Tổ - 2013’’. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động ATGT đường bộ 2011-2020” của Liên hợp quốc và “Năm an toàn giao thông Quốc gia 2013” của Chính phủ.
Đường Hùng Vương, TP Việt Trì (Phú Thọ). (Ảnh: Internet) Đường Hùng Vương, TP Việt Trì (Phú Thọ). (Ảnh: Internet)

NDĐT- Ngày 20-5, báo Phú Thọ và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức phát động cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông đất Tổ - 2013’’. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động ATGT đường bộ 2011-2020” của Liên hợp quốc và “Năm an toàn giao thông Quốc gia 2013” của Chính phủ.

Thông qua cuộc thi viết nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung về công tác đảm bảo ATGT, nâng cao ý thức trách nhiệm người tham gia giao thông, người thực thi công vụ; qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến hành động của các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm thực hiện văn hoá giao thông và đảm bảo ATGT; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật ATGT trong các tầng lớp nhân dân.

Cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông đất Tổ-2013” được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2013.

 

 

NGỌC LONG