Các làng nghề ở Hà Nội: Ô nhiễm vượt cả trăm lần mức cho phép

Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ở Hà Nội đang ở mức đáng báo động.

Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều làng nghề nhất cả nước. Tuy nhiên, đi cùng với việc phát triển, duy trì các làng nghề thì vấn đề ô nhiễm môi trường cũng rất đáng báo động.


Theo thống kê, hiện Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 244 làng có nghề truyền thống. Số làng có nghề phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các huyện Phú Xuyên (124 làng), Thường Tín (125 làng), Chương Mỹ (174 làng), Ứng Hòa (113 làng), Thanh Oai (101 làng), Ba Vì (91 làng)..., một số huyện có số lượng làng có nghề ít như: Thanh Trì (24 làng), Gia Lâm (22 làng), Từ Liêm (11 làng), Hoài Đức (11 làng)... Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy mức độ ô nhiễm do nước thải các làng nghề trên địa bàn Hà Nội những năm qua có xu hướng tăng.

Ở các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, nước mặt nhiều nơi có hàm lượng COD, BOD5, NH4+, Coliform vượt hàng chục lần đến hàng trăm lần quy chuẩn, nước mặt ở các làng nghề dệt nhuộm cũng bị ô nhiễm nặng với hàm lượng các chất độc hại cao hơn quy định 2-3 lần... Ngoài ra, hầu hết các làng nghề đều có hàm lượng bụi vượt tiêu chuẩn cho phép; nồng độ khí SO2 tại các làng nghề mây tre giang và chế biến nông sản thực phẩm cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cho phép.

Bên cạnh đó, tại các làng nghề khí thải, nước thải, chất thải rắn chưa được xử lý đã xả thẳng vào môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng không khí và các nguồn nước mặt, nước dưới đất tại địa phương. Trên thực tế, ý thức bảo vệ môi trường của người dân tại các làng nghề còn hạn chế. Bên cạnh đó, các hộ sản xuất làm nghề nằm phân tán trong khu dân cư và chủ yếu tận dụng diện tích đất ở để làm cơ sở sản xuất, quy mô sản xuất nhỏ, vì vậy, gây nhiều khó khăn, bất cập trong công tác bảo vệ môi trường.

Để có thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, Hà Nội hiện đang đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải như: Nhà máy xử lý nước thải cụm làng nghề tại xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức), công suất khoảng 13.000m3/ngày đêm; nhà máy xử lý nước thải tại xã Vân Canh (huyện Hoài Đức), công suất dự kiến 8.000m3/ngày đêm; nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức), công suất dự kiến 4.000m3/ngày đêm...

Đồng thời, UBND TP.Hà Nội đang tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để có thể làm giảm ô nhiễm tại các làng nghề như quy hoạch không gian làng nghề gắn liền với bảo vệ môi trường, di dời các cơ sở gây ô nhiễm nặng ra khỏi khu vực dân cư, đồng thời quy hoạch hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải, đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý ô nhiễm

Theo Sở Công Thương Hà Nội, để xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề, Hà Nội cần khoản kinh phí 1.350 tỉ đồng. Cụ thể, từ nay đến năm 2020 cần 750 tỉ đồng triển khai xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại 50 làng nghề trọng điểm..., giai đoạn 2021 - 2030 cần 600 tỉ đồng triển khai xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại 30 làng nghề khác. Hiện, tại hầu hết các làng nghề đã bị ô nhiễm môi trường ở mức báo động, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như: Các bệnh tiêu hóa và mắt chiếm 37%, bệnh hô hấp 20%, bệnh ngoài da 31% và các bệnh khác như tai, mũi họng, thần kinh... P.L