Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán khối B, D, Địa lý khối C

Cập nhật tình hình sĩ tử làm bài thi môn đầu tiên của cả ba khối TẠI ĐÂY.

Đáp án môn Toán khối B (nguồn Hocmai)

Đề thi môn Địa khối C:

Đề thi môn Toán khối B:

Đề Toán khối D:

An Hoàng

Bài viết : Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán khối B, D, Địa lý khối C được trích dẫn từ :

Tin Đã Đăng