Cập nhật tình hình sĩ tử làm bài thi môn đầu tiên của cả ba khối TẠI ĐÂY.

Đáp án môn Toán khối B (nguồn Hocmai)

Đề thi môn Địa khối C:

Đề thi môn Toán khối B:

Đề Toán khối D:

An Hoàng

Theo : Tin Đã Đăng