Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(ĐCSVN)- Ngày 1/8/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo và sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
 

 Toàn cảnh Hội nghị


Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy và chủ động thực hiện công tác tuyên giáo theo nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của tỉnh, Trung ương giao; tập trung tổ chức triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động báo chí, văn hóa văn nghệ; khoa giáo, lý luận chính trị - lịch sử Đảng đạt nhiều kết quả tốt, góp phần thúc đẩy phong trào hành động cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, củng cố mặt trận tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hoá - văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm được quan tâm thực hiện chu đáo, đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, nâng cao niềm tin và lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.

Bên cạnh các thành tựu đạt được, công tác tuyên giáo ở Bạc Liêu cũng còn 1 số hạn chế như: Việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các ban, ngành chưa thường xuyên; công tác tham gia kiểm tra, giám sát, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân chưa được thực hiện tốt; một số cấp ủy, chi bộ chưa thường xuyên nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, quán triệt chủ trương của cấp trên đến đảng viên; hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên còn nhiều khó khăn… Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trong nhân dân.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khuê – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2013; tập trung tổ chức triển khai, học tập các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) của Đảng; phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện của đất nước và địa phương, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ban Tuyên giáo các cấp cần lựa chọn một số loại hình chi bộ khác nhau để sinh hoạt chung từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Cán bộ làm công tác tuyên giáo phải tiếp cận những điểm “nóng”, “bức xúc” của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy một cách chính sát, tổng kết thực tiễn. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ ban tuyên giáo các cấp; nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, mở rộng lực lượng báo cáo viên...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho 13 cá nhân các đồng chí hiện đang công tác vì đã có đóng góp tích cực cho ngành Tuyên giáo./.

Các từ khóa theo tin:

Lê Văn Dững (CTV)

|